בישראל מפעיל משרד הבריאות רשת משאבים בתוך קהילות למתן שירותי שיקום כחלק מחבילת שיקום כוללת. אלה מכונים בדרך כלל 'סל שיקום' – מילולית 'סל שיקום'.

מאמר זה יפרט כיצד ניתן להשיג סל שיקום והשירותים שהוא מספק.

מהו סלים נתמכים מגוונים?

סל שיקום הוא אוסף של שירותים המיועדים לשיפור בריאות הנפש. אלו ניתנות על ידי משרד הבריאות במסגרת חוק שיקום בקהילה, ומותאמות במיוחד לצרכיו של כל מקבל. הזכאים להטבות אלו מתייעצים עם ועדת השיקום האזורית שלהם ליצירת תכנית שיקום פרטנית. לאחר מכן, ניתנת להם רשימה של נותני שירותים שאושרו להכללה בסל השיקום שלהם.

סל השיקום כולל תמיכות שונות כגון דיור מוגן, אפשרויות תעסוקה וסיוע משפחתי. אפשרויות מוגנת עשויות לכלול אכסניות או מתקני דיור סוציאליים מיוחדים אחרים. סיכויי תעסוקה יכולים לכלול מועדוני שיקום מקצועי או מפעלים. משפחות זוכות גם לעזרי חונכות ותמיכה המסייעים לאנשים בפיתוח מיומנויות משק בית. לאורך כל תהליך הגשת הבקשה לסל שיקום, רכזי הטיפול ידאגו לניצול כל הזכויות והשירותים הרלוונטיים.

מי זכאי לסל שיקום?

אנשים שהוסמכו כנכים בשיעור של 40% לפחות עקב מחלת נפש על ידי המוסד לביטוח לאומי עשויים להיות זכאים לשירותי סל שיקום. קביעה זו יכולה להיעשות באמצעות הערכה של פסיכיאטר או מילוי טופס בקשה בשמך. במקרים מסוימים, איש מקצוע טיפולי (למשל, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק או פסיכולוג) עשוי למלא את טופס הבקשה בשם החולה במחלת הנפש.

לאחר שוועדה אזורית אישרה את סל השיקום, יכולים הנמענים לבקר נותני שירותים שונים ולדון באפשרויות הטיפול עם הצוות. תהליך זה מפוקח על ידי רכז טיפול המוודא שסל השיקום עונה על צרכיו של כל מקבל ומוודא שימוש בזכויות ובשירותים הרלוונטיים. הסל כולל פעילויות המותאמות לתחומי חיים עיקריים כגון תעסוקה, דיור, חינוך, תמיכה בפנאי/חברה ותמיכה משפחתית; זכאים עשויים אף לקבל תעסוקה מוגנת דרך מועדוני שיקום מקצועי או מפעלים.

תהליך הגשת הבקשה כרוך בפגישות מרובות עם מעריכים שונים. אנשי המקצוע של בית חם ילוו את הלקוחות בכל שלב ושלב – החל מקביעת זכאותם ועד ליצירת ויישום התוכנית שלהם. יתר על כן, הם מספקים תשובות לכל שאלה או עצה לגבי פרטים ארציים יותר כמו אילו מסגרות מתאימות ביותר לדרישות שלהם.

למי שיימצא ראוי על ידי ועדת השיקום תינתן רשימה של נותני שירותים מאושרים בסביבתם. לאנשים נבחרים יש הזדמנות לבדוק כל אפשרות בקפידה ולהחליט איזו עונה בצורה הטובה ביותר על הדרישות האישיות שלהם. בדרך כלל, הם יבחרו לא יותר משלוש או ארבע אפשרויות מרשימה זו.

מהם השירותים הכלולים בסל שיקום?

סל השיקום מציע חבילה מקיפה של שירותים המיועדים לתת מענה להיבטי חיים מרכזיים כמו תעסוקה, דיור, חינוך ופנאי/חברה. שירותים אלו מפורטים בחוק שיקום בקהילה של משרד הבריאות ומותאמים לכל זכאי.

חולי נפש יכולים לגשת לשירותי סל שיקום באמצעות איש מקצוע טיפולי (עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, פסיכיאטר או פסיכולוג), על ידי מילוי טופס בקשה באופן עצמאי; לחילופין הם יכולים לפנות דרך קרובת המשפחה או הישות המטפלת שלהם.

לאחר אישור ועדת השיקום האזורית שלהם, הנמענים יכולים לבחור מתוך מסגרות שונות (בית אכסניות או דיור מוגן) עם רמות שונות של פיקוח/הכוונה של הצוות. אנשים זוכים גם לשירותי תמיכה והדרכה לפיתוח מיומנויות חברתיות ולמצוא פעילויות פנאי מתאימות ללא עלות. כל השירותים הללו זמינים ללא תשלום לכל המופנים אליהם על ידי ועדת השיקום האזורית שלהם